Wim is vader van Sania

Sania wilde hier wonen.


Wijkteams gegund aan RIBW, Odion en het Leger des Heils

Zaanstad gunt SWT Wormerveer en Zaandam West Oude Haven aan de RIBW, Odion en Leger des Heils

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, Odion en het Leger des Heils gaan vanaf 1 januari 2015 het Sociaal Wijkteam Wormerveer en het Sociaal Wijkteam Zaandam West Oude Haven leiden. Dit is het resultaat van de tweede succesvolle inschrijving op de Europese aanbesteding van de gemeente Zaanstad. Vorig jaar kregen de organisaties al de gunning toegewezen van het Sociaal Wijkteam Zaandam Noord Kogerveld.

De organisaties hebben gezamenlijk ruime ervaring in het bieden van ondersteuning en begeleiding op alle leefgebieden, zoals schuldenproblematiek, werk en participatie, begeleid wonen, jeugd en gezinsrelaties, jeugdoverlast, geestelijke gezondheidszorg en verslaving, huishoudelijke hulp, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Deze expertise heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een van de meest efficiënte en effectieve sociale wijkteams in Zaanstad.

 

Expositie Kunstgroep

De Kunstgroep van Odion heeft meegedaan met de Kunstroute op 11 en 12 oktober jl. De expositie is nog te bewonderen tot 1 november 2014. Alle 16 Kunstgroep-kunstenaars en gastexposanten laten hun werk zien, dat bestaat uit schilderijen, glaswerk, houten objecten, foto’s en nog veel meer.

Van KDC naar ODC

Vanaf heden zullen De Boomgaard en Dynamica als Ortho Pedagogisch Dagcentrum (ODC) verder gaan. Mede in het kader van de nieuwe Jeugdwet is het nodig dat uit de naam al duidelijk blijkt dat het om kinderen met een (ernstige) beperking gaat die gebaat zijn bij een orthopedagogische setting. En die bieden wij al jaren!

 

De Stip

Ria en Sas met de was

Hier vindt u ons