Klachten en privacy goed geregeld

Niet tevreden?
We spannen ons altijd in zo goed mogelijke zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten via info@odion.nl  Uw reactie wordt verzonden naar het secretariaat van Odion waar het in behandeling wordt genomen. U kunt ook een brief sturen t.a.v. het directiesecretariaat.

Klachtenregeling 
Wilt u een officiële klacht indienen? Dan kunt u terecht bij onze klachtencommissie. Uw klacht wordt via een vastgestelde procedure met u besproken. 
U kunt uw klacht mailen naar info@odion.nl  

Privacy
We gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Elk dossier, zowel de digitale als de papieren versie, is goed beveiligd en kunt u ten allen tijde inzien. Alle medewerkers die de ondersteuning bieden en hiertoe gemachtigd zijn, hebben ook toegang tot het dossier, via een beveiligd gedeelte op intranet. Als iemand van buiten Odion informatie opvraagt, vragen we eerst toestemming aan u. Wij respecteren ieders privacy.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u via Odion informatie opvragen. 

 

Odion
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
Postbus 138 
1440 AC Purmerend
Telefoon: 0299 412 812