Aanmelden en oriënteren

Een helpende hand
Odion biedt u graag een helpende hand voor allerlei vragen waar u wellicht tegenaan loopt en waar u keuzes in moet maken. Maar dan moet u wel weten waaruit u kunt kiezen. We helpen u graag met advies en begeleiding voor u en uw kind om zo tot de juiste beslissingen te komen. Op gebied van schoolkeuze en kinderopvang, bij opvoedingsvragen of gezinsondersteuning. Zodat uw kind zo gewoon mogelijk opgroeit. Onze professionele krachten zoeken samen met u de beste oplossing. Een prettige gedachte dat u er niet alleen voor staat, dat is alvast een zorg minder.

Oriënteren
U kunt altijd eerst bij Odion een kennismakingsgesprek aanvragen en/of een bezoek brengen aan één van de locaties. De medewerkers van Cliëntservice weten precies wie zij voor welke vraag kunnen benaderen. Zij staan u graag te woord. U kunt mailen naar clientservice@odion.nl of bellen naar 0299 - 418 350, bereikbaar tussen 9.00 - 15.00 uur.

Aanmelden
Weet u al voor welke zorg u uw kind wilt aanmelden? Dan kunt u gebruik maken van het Odion aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier opsturen naar:
Odion
t.a.v. Cliëntservice
Postbus 138
1440 AC  Purmerend

of via de e-mail naar clientservice@odion.nl

Wij kunnen uw aanmelding in behandeling nemen, als wij ook de indicatie van het CIZ of Wmo/Jeugdwet beschikking hebben ontvangen.

Wachtlijsten
Odion spant zich dagelijks in om ondersteuningsvragen zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien. Verzoeken om ambulante begeleiding en dagbesteding kunnen over het algemeen per direct ingaan. Als het gaat om woonwensen (verblijf op basis van WLZ, wet langdurige zorg) dan is er sprake van een wachtlijst met een wachtduur van soms meerdere jaren. Mocht u meer informatie willen over wachttermijnen en procedures, dan willen onze collega's van de afdeling Cliëntservice u graag te woord staan. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-15.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer van Cliëntservice Odion 0299-418 350 dan wel via de e-mail: clientservice@odion.nl

 

Odion
t.a.v. Cliëntservice
Postbus 138
1440 AC  Purmerend
0299 - 418 350
clientservice@odion.nl