Als je even niet meer weet hoe het verder moet

Bij het expertiseteam krijg je een behandeling welke bij je past. We kijken naar je klachten én naar je mogelijkheden. In de intakefase wordt met je besproken welke behandelvorm of combinatie het beste zal passen om je klachten te verminderen. De behandeling wordt altijd aangepast aan jouw niveau.
In de folder kun je alles nog eens rustig nalezen.

Applied Behavior Analysis

Ouders en begeleiders van volwassenen met autisme, een ontwikkelingsachterstand of ander bijzonder gedrag lopen vaak tegen complexe situaties aan. Zij kunnen een beroep doen op het ABA-team van Odion.


Basis Vers Training

Wordt jij soms ineens heel boos? Of moet je plotseling erg huilen? Dat is niet fijn. Met deze training leren we je hoe je oplopende emoties kunt herkennen en hoe je er controle over kunt krijgen.


Cognititeve gedragstherapie

Bij deze therapie wordt individueel met de cliënt in kleine stappen gewerkt naar een gewenste situatie.


Creatieve therapie

Als je psychische klachten of emotionele problemen hebt, kan het helpen om aan de slag te gaan met kwasten, papier of klei. Tijdens de therapie kun je oefenen om anders met je problemen om te gaan, waardoor je er minder last van hebt.


EMDR traumaverwerking

Voor klachten die samenhangen met één of meerdere nare gebeurtenissen is EMDR een geschikte behandelvorm. Het voordeel van deze therapie is dat het snel werkt en dat er niet doorgepraat wordt over de gebeurtenis waardoor het minder belastend is.


'Ik ben speciaal' voor volwassenen

'Ik ben speciaal' is een behandelmethode die je helpt om te gaan met autisme of een aanverwante contactstoornis. De methode kan veel voor je doen als je zwak tot normaal begaafd bent of een lichte verstandelijke beperking hebt. Het is belangrijk dat je - al dan niet met hulp - kunt lezen en schrijven en je ongeveer een half uur tot een uur kunt concentreren.


Oplossingsgerichte therapie

Niet de oorzaak maar de oplossing staat centraal! In kleine stappen werk je aan het doel dat je wilt bereiken.


Psychoseksuele hulpverlening

Voorlichting en behandeling bij vragen/problemen die gerelateerd zijn aan seksualiteit.


Psygro; hulp bij psychische klachten

Odion biedt samen met psychiatrische groepspraktijk Psygro diagnostiek en behandeling bij psychische klachten (bijvoorbeeld depressie of angst) voor mensen met een licht verstandelijke beperking.