Arbeid en dagbesteding bij Odion

Voor mensen met een lichamelijke beperking, hersenletsel, afasie of een chronische ziekte.
Odion ondersteunt mensen met een beperking om hun leven zo gewoon mogelijk te kunnen leiden, ook waar het gaat om arbeid en dagbesteding. Samen onderzoeken wij jouw mogelijkheden. Waar ben je goed in? Wat kun je op dit moment en wat wil je leren? Natuurlijk onderzoeken we ook jouw interesses. Met deze informatie gaan we samen op zoek naar een passende activiteit of werkkring. Odion heeft verschillende vormen van dagbesteding. Iedere vorm heeft een andere opzet en manier van begeleiden.

Vind je het belangrijk dat je je vaardigheden blijft trainen en ontwikkelen, zonder de druk van prestatie? Bijvoorbeeld omdat je fysieke beperkingen hebt of merkt dat alles wat lastiger gaat omdat je ouder wordt? Heb je daarnaast ook ruimte nodig voor ontspanning en plezier? Dat vind je op onze locaties voor beschermde dagbesteding. In een veilige en vertrouwde omgeving proberen we zoveel mogelijk de aansluiting bij de samenleving te vinden.


Vind je het fijn om iets te betekenen voor anderen in de samenleving? Onze begeleide werkplekken zijn veelal ondergebracht bij bedrijven of instellingen die actief zijn in de wijk. Bijvoorbeeld een buurthuis of een zorgcentrum. Via een begeleide werkplek kun je ervaring opdoen met zelfstandig(er) werken. Je werkt alleen of in een groep en er is altijd een begeleider aanwezig die kan helpen als dat nodig is. Je kunt doorstromen naar een leerwerkbedrijf, maar natuurlijk kun je ook blijven.


Odibaan is een dochteronderneming van Odion. De medewerkers van Odibaan ondersteunen jou naar een onbetaalde baan (begeleid werken) of een betaalde baan. Ze werken intensief samen met ondernemers in de regio en samen kijken ze of er plek is voor jou.


Heb je de ambitie om door te stromen naar een betaalde baan? Dan kun je solliciteren naar een plek bij één van onze leerwerkbedrijven. Zo'n plek is de ideale opstap naar betaald werk. Wij werken met de methodiek 'Aan het werk'.
Onze leerwerkbedrijven zijn instellingen en organisaties die actief zijn in de wijk. Het zijn meestal bedrijven waar we ook begeleide werkplekken hebben.