Dagbesteding en arbeid bij Odion

Voor mensen met een verstandelijke en/of auditieve beperking.
Mensen met een beperking moeten zo gewoon mogelijk kunnen leven. Daar helpen wij je graag mee. Ook als het gaat om dagbesteding. Samen met jou gaan we op zoek naar iets dat aansluit bij je talenten. Eerst kijken we naar wat je allemaal kunt en wat je wilt leren. Ook kijken we naar wat je leuk vindt. Daarna gaan we samen op zoek naar een passende werkplek. Odion heeft verschillende vormen van dagbesteding. Iedere vorm heeft een ander doel en andere begeleiding.

Bij beschermde dagbesteding ben je bezig met activiteiten die je leuk vindt. Je blijft de dingen doen die je kunt, ook als je ouder wordt. Soms leer je ook nieuwe dingen. En dit alles op een veilige en vertrouwde plek. Er is altijd begeleiding en er is weinig werkdruk. Er zijn ook mogelijkheden om anderen te helpen die in de wijk wonen. Je kunt bijvoorbeeld boodschappen doen voor oudere mensen.


Wil je leren om zo zelfstandig mogelijk te werken? Dan is een begeleide werkplek iets voor jou. De meeste begeleide werkplekken zijn bij organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld bij een buurthuis of een zorgcentrum. Je werkt alleen of in een groep. Er is altijd een begeleider die je zo nodig kan helpen. Als het goed gaat en je wilt verder, dan kun je doorstromen naar een leerwerkbedrijf. Maar zit je prima waar je zit, dan kun je ook blijven.


Wil je het liefst een betaalde baan in de samenleving? Bij een leerwerkbedrijf leer je wat daar allemaal bij komt kijken. We bereiden je zo goed mogelijk voor en leren je de vaardigheden die je in een betaalde baan nodig hebt. Dat doen we via de methode 'Aan het werk!'. Een leerwerkbedrijf kan een bouwmarkt zijn of een zorgcentrum. Bij een leerwerkbedrijf van Odion zijn ook vaak begeleide werkplekken.


Als je klaar bent voor een betaalde of onbetaalde baan helpt Odibaan die te vinden. Odibaan is een bedrijf dat hoort bij Odion. De medewerkers hebben veel contacten met allerlei bedrijven. Samen met die bedrijven kijken zij of er plek is voor jou. Of dat er een plek kan worden bedacht of gemaakt. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Odibaan.