A A A
< terug Nieuws

Odion Kompas

Dit is het Odion Kompas, het is de koers en ambitie van Odion.

Het Kompas is een leidraad en toetssteen voor ons handelen. Het beschrijft onze visie op de mens en de samenleving. Onze opvattingen over goede zorg en goed organiseren. Hoe wij met elkaar omgaan en hoe we ons ontwikkelen. Daarover gaan we steeds met elkaar in gesprek. En daarbij is geen vraag te gek. We vertalen deze uitgangspunten consequent door in alles wat we doen. Dit is wat iedereen van ons mag verwachten, hierop zijn we aanspreekbaar.

Unieke mensen
Elk mens is een uniek persoon met een eigen verhaal, dromen, angsten, verlangens, mogelijkheden en beperkingen. We zetten de persoon voorop en niet zijn diagnose of beperking. We zijn geïnteresseerd en oprecht nieuwsgierig. We luisteren en kijken goed om de behoeften van de ander zijn te begrijpen. Aandacht betekent niet alleen kijken, maar ook echt zien en er zijn. Zoeken naar de vraag achter de vraag. En elke keer weer opnieuw uitvinden hoe we het best kunnen aansluiten op de behoeften van die ene persoon en daar het verschil kunnen maken.

Meedoen
Ieder mens heeft behoefte aan verbinding, relaties en een betekenisvol leven. Wij staan voor gelijkwaardigheid in een samenleving waarin iedereen meetelt. Ongeacht handicap, leeftijd, gender, seksuele voorkeur of etniciteit. We creëren kansen zodat iedereen aanwezig kan zijn in de maatschappij, kan meedoen en zich kan ontwikkelen. Het leven is niet maakbaar, dat weten we heel goed. Niet alle idealen kunnen gerealiseerd worden. Soms betekent dat aanpassen aan de omstandigheden en leren omgaan met de beperkingen die er zijn.

Zelf kiezen
Iedereen heeft het recht om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen over het eigen leven. Dat gaat over zeggenschap. We zorgen samen dat mensen het leven kunnen leiden op de manier die bij hen past. Met degenen die belangrijk voor hen zijn. We kijken naar mogelijkheden en werken oplossingsgericht. Met oog voor veiligheid, maar we gaan risico’s niet vanzelfsprekend uit de weg. Die geven ons de kans om te groeien. Regie op het eigen leven, we weten dat daar soms ook spanning op staat. Daar waar iemand zichzelf of een ander schaadt zoeken we naar passende oplossingen.

Vakmanschap
Vakmanschap betekent dat we deskundig zijn, methodisch handelen en stil staan bij wat we doen, waarom we dat doen en wat de effecten zijn. We maken gebruik van richtlijnen en protocollen maar deze ontslaan ons nooit van zelf nadenken en ons gezonde verstand gebruiken. We maken ook gebruik van ervaringsdeskundigheid. Alle teams bekijken steeds welke expertise en nieuwe kennis nodig is. Zij zijn actief bezig met leren, opleiden en ontwikkelen en krijgen daarbij de ondersteuning die nodig is.

Ruimte en verantwoordelijkheid
Voor ons is geen vraag te gek. Om echt te kunnen doen wat daarvoor nodig is moet je snel kunnen schakelen en beslissingen kunnen nemen. Daarom heeft iedereen ruimte om te handelen, om beslissingen te nemen en zelf het eigen werk te organiseren. Systemen en werkwijzen zijn zo ingericht dat dit ook mogelijk is. Eenvoud is ons vertrekpunt. We werken vanuit de bedoeling en regelen niet meer dan nodig. Bij ruimte hoort ook verantwoordelijkheid. Om op tijd hulp te vragen, deskundigheid in te schakelen en weloverwogen afwegingen te maken met ons kompas voor ogen.

Reflectie en veerkracht
Wij doen mensenwerk. Dat vraagt om zelfbewustzijn en reflectie. Waarom doe ik wat ik doe? Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen aannames de ander niet beperken? Hoe neem ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen en gevoelens? Vaak zijn er geen klip en klare antwoorden. Daarom reflecteren we op onze eigen opvattingen en gedrag en durven we kritisch te zijn naar onszelf en elkaar. We gaan dilemma’s niet uit de weg maar onderzoeken ze. En we vieren onze successen. Zo verkennen we onze persoonlijke mogelijkheden, onze veerkracht en onze grenzen.

 

Geschreven op: 13-3-2020
Ik wil gebeld worden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.