De Vrijwilligersschakel

Odion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven op de manier die bij hen past.

Met de inzet van vrijwilligers wil Odion een aanvullend dienstverleningsaanbod realiseren dat voorliggend is, zodat het niet door professionele beroepskrachten ingevuld hoeft te worden. Ondersteunen van mantelzorgers is een belangrijk onderdeel. Voorliggend aan professionele hulpverleners hebben mensen juist ook een sociaal netwerk nodig. Uitgangspunt in de ondersteuning is de eigen keus van de cliënt.

Er zijn bij veel cliënten van Odion vrijwilligers en mantelzorgers actief die een waardevolle aanvulling zijn in het dagelijkse leven van cliënten. Door de inzet van vrijwilligers is er extra aandacht en worden er activiteiten mogelijk gemaakt, waarvoor professionele krachten niet altijd nodig zijn en die daar ook soms te weinig aandacht en tijd voor hebben. Het persoonlijke contact door 'er te zijn' voor een praatje of een rondje-om staat centraal.

Verder is niet iedere cliënt in staat om zelfstandig activiteiten te ondernemen of contacten te leggen. Vrijwilligers kunnen daarin een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan het uitbreiden van het sociale netwerk van de cliënt. Op deze wijze kan het contact met een vrijwilliger een meerwaarde hebben voor de cliënt.

Tot slot kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten of het doen van klusjes.

Heeft u vragen over de Vrijwilligersschakel dan kunt u contact opnemen met Joke van Groningen, telefoonnummer 06 - 23606067, e-mail j.vangroningen@odion.nl