De Ondernemingsraad is er voor jou!

De medezeggenschap van Odion wordt vormgegeven door de ondernemingsraad (OR). Alle medewerkers van Odion kunnen lid worden van de OR.
De OR werkt met verschillende commissies. De rol van de OR is de belangen van de werknemers te behartigen en daarbij de organisatiebelangen in het oog te houden: ‘het verbinden van belangen in tijden van veranderingen’. De OR heeft zijn eigen beleidscyclus en jaarplannen, volgt het beleid van de onderneming kritisch, neemt zelf initiatieven en bespreekt dit alles met de bestuurder.