Odion, een partner van de Alliantie M3

Méns is maat voor zorg
De oprichters van Alliantie M3 hebben de menselijke maat steeds meer in de verdrukking zien komen door de bureaucratisering en schaalvergroting. Bij de participanten is de mens de maat voor de zorg en niet de regelgeving of financiering. Zij vinden elkaar op een Manifest dat volmondig ja zegt tegen kwalitatief hoogwaardige professionele zorg met de menselijke maat als norm. Dichtbij de cliënt, met ruim baan en respect voor diens eigen inbreng en die van zijn verwanten. Zij zeggen nee tegen verdere bureaucratisering, want de Alliantie vindt dat het anders kan en moet. Om goede zorg te bieden aan cliënten in kwetsbare posities moeten respectvolle en betrokken professionals de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun werk te doen.

Eigenwijsheid delen
Alliantie M3 is een samenwerking tussen gelijkwaardige, autonome organisaties. De leden zijn: De Driestroom, Fatima, Het Gors, De Haardstee, Humanitas DMH, JP van den Bent, De Lichtenvoorde, Maeykehiem, De Okkernoot, Odion, De Passerel, PSW, Schreuderhuizen, SIG, Syndion, De Zeeg en Stichting Woonvormen. De organisaties zijn druk doende om zichzelf strategisch beter op de kaart te zetten met goede scores voor kwaliteit van dienstverlening. Sinds de start van de Alliantie in mei 2009 hebben verschillende disciplines binnen de organisaties elkaar gevonden. Kennis, ervaring en ‘eigenwijsheid’ worden tussen partners gedeeld, op allerlei gebieden. Die samenwerking levert veel op aan ideeën, kracht en onderhandelingspositie.