Bewust omgaan met bemoeizorg

Onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek hebben geresulteerd in een handreiking voor begeleiders, een cursus voor begeleiders en een boek voor cliënten. Het doel is niet om bemoeizorg te verbieden of bemoeizorg als iets negatiefs neer te zetten. Het doel is om begeleiders handvatten te geven om bewust, zorgvuldig en terughoudend met bemoeizorg om te gaan.

Handreiking
In de handreiking staat een stappenplan centraal en wordt stilgestaan bij de rechten van cliënten. Of het nu gaat om het overwegen van bemoeizorg of het toepassen van bemoeizorg; beiden raken aan de rechten van de cliënt. Dit betekent ook dat een begeleider gebonden is aan een kader tijdens het overwegen en alvorens de toepassing om bemoeizorg toe te passen.

Bemoeipraat
In de cursus voor begeleiders staat het ontwikkelde stappenplan centraal. Daarnaast is er in de cursus ook aandacht voor de rechten van cliënten en voor het gesprek van de begeleider met de cliënt.  
Het boek ‘Bemoeipraat’ is gemaakt voor cliënten. Met het boek geven we cliënten letterlijk iets in handen om zaken waar ze het niet mee eens zijn, te bespreken met hun begeleider. Het boek is te verkrijgen bij Raad op Maat.

Nieuws van Odion/2015/Bemoeipraat_boekvoorclientenOdionnov15