Gerard en Odion

Odion is er voor de cliënten

Gerard vindt het belangrijk om als ouder mee te denken met de organisatie. Dat draagt bij aan een scherp beleid. Hij is dan ook voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Mijn vrouw en ik waren op zoek naar een nieuwe woonlocatie voor onze zoon Mark. De woonlocatie in Middenbeemster, na de nieuwbouw De Vlijthoeve genoemd, sprak ons aan vanwege de kleinschaligheid en de huiselijke sfeer. Toen we hoorden dat er nieuwbouwplannen waren, waren we helemaal enthousiast. We begrepen dat er ook weinig verloop was onder het personeel. Dat vond ik een goed teken; kennelijk hebben medewerkers het naar hun zin.

Later ontdekte ik dat Vlijthoeve onderdeel is van een groter geheel. Odion heeft allemaal redelijk kleine locaties met korte lijnen naar het bestuur. Daardoor kunnen ze snel inspelen op ontwikkelingen en dat vind ik een goede zaak. Wat ik vooral positief vind, is dat de primaire zorg voor de cliënt altijd centraal staat.

Ik ben voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van Odion. Het is in het belang van je eigen kind en dat van anderen dat er kritische ouders zijn die meedenken met een organisatie. Dat draagt bij aan een scherp beleid.
De organisatie is er niet voor de organisatie, maar voor de cliënten. Dat begrijpt het bestuur van Odion heel goed en ze zetten zich vol in voor wat het beste is voor de cliënten.

Cliënten krijgen steeds meer zeggenschap, dat juich ik toe. Daardoor worden we eigenlijk meer een Raad van ondersteuning. We zoeken nog wel naar een goede methode om cliënten op alle niveaus te laten meedenken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daarin gaan slagen!