Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Odion niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde actueel is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Odion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Odion behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo's, zijn in eigendom of licentie bij Odion en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Odion.

Voor vragen of opmerkingen over de website
E-mail: info@odion.nl