Onze basis: het ondersteuningsplan

Voor ieder mens dat ondersteuning krijgt van Odion – of het nu om kinderen of volwassenen gaat, om wonen of dagbesteding – wordt er samen een ondersteuningsplan opgesteld. Dit is een professioneel werkdocument dat zicht geeft op wie de cliënt is, wat de cliënt wil, wat de cliënt zelfstandig kan en waar de cliënt ondersteuning bij nodig heeft.

Ons Plan
Odion gaat in 2017 gefaseerd over naar een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier namelijk Ons Plan. Een deel van de cliënten heeft het ondersteuningsplan nog in PlanCare en een andere deel is nu over naar Ons Plan. In 2018 is iedereen over naar Ons Plan. Het ondersteuningsplan wordt samen met de cliënt, zijn/haar familie en de begeleider gemaakt. Cliënten/ vertegenwoordigers kunnen zelf het plan zien door Carenzorgt of Ondersteuningsplanonline.

Carenzorgt (alleen mogelijk bij Ons Plan)
Carenzorgt is een gratis cliëntenportaal waarin het ondersteuningsplan te zien is. Hier kan het ondersteuningsplan en de rapportage gelezen worden. Verder kunnen er ook berichten gestuurd worden naar het team van Odion. De pagina wordt beheerd door de cliënt zelf en hij/zij bepaalt wie er uitgenodigd wordt op mee te kijken op de pagina. De regie ligt bij de cliënt.
Via Carenzorgt kan de cliënt een pagina aanmaken en Odion koppelen met Carenzorgt. Klik hier voor meer informatie (link cliënten portaal)

Ondersteuningsplanonline (alleen mogelijk bij PlanCare)
Met ondersteuningsplanonline is het mogelijk om online, via een beveiligde internetverbinding, gegevens rond de tussen u en Odion overeengekomen zorg- en dienstverlening na te lezen in het ondersteuningsplan. Ga naar de pagina 'ondersteuningsplan online' voor meer informatie.

Methodieken
Odion maakt gebruik van verschillende methodieken, zodat zij de ondersteuning professioneel bieden aan onze cliënten. Hieronder leest u zeven verschillende methoden waar Odion mee werkt.
Het gehele overzicht wordt beschreven in het stuk 'Visie en ondersteuningsmethodieken Odion'

 • ABA
  De methodiek ABA is een intensieve begeleidingsmethode die het mogelijk maakt de ontwikkeling te stimuleren bij kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of een taalontwikkelingsstoornis. ABA is gericht op het bevorderen van communicatie, zelfredzaamheid, spel, sociale vaardigheden en (voor-)schoolse vaardigheden.

 • Melba
  De methodiek Melba helpt mensen met een beperking zicht te geven op hun arbeidsmogelijkheden. Melba brengt 29 basiscompetenties in kaart die nodig zijn om in elke willekeurige werksituatie te kunnen functioneren. Het wordt ingezet bij veranderingen in werk- of trainingsplek.

 • Motiverende gespreksvoering
  De methodiek motiverende gespreksvoering is een gesprekstechniek die elke hulpverlener kan inzetten om cliënten te motiveren tot verandering. De kern van deze benadering is dat mensen gaan inzien dat zij een probleem hebben en gemotiveerd raken om dit aan te pakken.

 • Speelpoort/Doepoort
  Deze methodiek brengt aan de hand van een observatie- en activiteitenlijst de voorkeur voor zintuigen in kaart. De nadruk ligt op het zelf spelen en leren ontdekken van materialen. Het is een methodiek die gebruikt wordt voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer een jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

 • Eigen initiatief model
  Het Eigen initiatief model is een trainings- en begeleidingsmodel voor mensen met een verstandelijke beperking ter vergroting van hun zelfredzaamheid in het dagelijkse leven. Het gaat dan niet alleen om praktische en sociale vaardigheden, maar ook om het vermogen om te kunnen generaliseren te vergroten.

 • Totale communicatie
  De methodiek Totale Communicatie heeft het doel de communicatie van en met iemand met een beperking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt is dat communicatie wezenlijk is voor het bestaan, dat alle mensen in staat zijn te communiceren en dat communicatie altijd plaatsvindt.

 • Realiteitsoriëntatie
  De methodiek realiteitsoriëntatie is met name geschikt voor ouder wordende en dementerende mensen. De methodiek helpt cliënten om zich beter te oriënteren door het herhaaldelijk aanbieden van juiste informatie over tijd, plaats en persoon. Daarnaast wordt de cliënt systematisch verbeterd bij verkeerde uitspraken of handelingen.


   

Sfeerbeelden/Content/sfeer_1950