Hoe werken wij?

Op deze pagina vindt u informatie over de werkwijze van Odion.

Alliantie M3
Odion maakt onderdeel uit van Alliantie M3.
Dit is een samenwerking tussen autonome organisaties.
Zij vinden elkaar op een Manifest dat volmondig ja zet tegen hoogwaardige professionele zorg met de menselijke maat als norm.

Bemoeizorg
Odion ontwikkelde samen met VUmc en Stichting Raad op Maat een boek en een handreiking voor bemoeizorg.
Bemoeizorg, een begrip uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is zorg die een cliënt zelf niet nodig vindt.

Mantelzorg
Zorgt u voor een naaste en is die zorg intensief en langdurig? Dan verleent u mantelzorg.
Odion is een alliantiepartner van Centrum Mantelzorg. 
Dit is hét centrum voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in Zaanstreek en Waterland.

OdionLine
OdionLine is internet aan de muur.
Het is een digitaal nieuws- en planbord, speciaal voor cliënten.
Op dit scherm kunnen zij bijvoorbeeld nieuws lezen, hun dagprogramma aanklikken en het weer volgen.

OSP
Voor iedere cliënt van Odion wordt een ondersteuningsplan opgesteld.
Dit is een professioneel werkdocument dat zicht geeft op wie de cliënt is, wat de cliënt wil, wat de cliënt zelfstandig kan en waar de cliënt ondersteuning bij nodig heeft.