Klachten

Klachten
Uzelf of een verwant maakt gebruik van de dienstverlening van Odion. Odion spant zich in zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het dan aan ons weten.
 
1. Odion probeert onvrede in de directe kring van de cliënt op te lossen. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt. Dit leidt vaak het snelst tot een oplossing. U kunt ook de teamleider benaderen. Meestal vindt er dan een gesprek plaats met u en de persoonlijk begeleider om op zoek te gaan naar een oplossing.

2. Als u uw onvrede niet met de eerdergenoemde medewerkers kunt, wilt of durft te bespreken, dan zijn de vertrouwenspersonen van Odion uw aanspreekpunt. De vertrouwenspersonen zijn uw luisterend oor en geven advies. Zij kunnen u helpen om datgene waar u ontevreden over bent op een rijtje te zetten of onder woorden te brengen. Voor meer informatie over de vertrouwenspersonen en de contactgegevens klikt u hier.

3. U kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Odion via klachten@odion.nl. De klachtenfunctionaris geeft (gratis) advies over het indienen van een klacht en onderzoekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris gaat daarbij uit van de stappen zoals hier beschreven.

4. Als het bovenstaande niet tot een goede oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van Facit. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die niet voor Odion werken. De leden hebben geheimhoudingsplicht en behandelen uw klacht zorgvuldig en onpartijdig. Voor het indienen van uw klacht bij Facit kunt u dit formulier gebruiken en contact opnemen via klachtencommissie@facit.nl of via 0251 – 212202.

5. Als u er via de hierboven genoemde wegen niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorginstellingen (klik hier voor meer informatie). Dit geldt alleen voor cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg.

6. Als u het niet eens bent met het besluit van de Klachtencommissie van Facit of de Geschillencommissie Zorginstellingen dan kunt u naar de rechtbank gaan

 

 

 

 

Odion
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
Postbus 138 
1440 AC Purmerend
Telefoon: 0299 412 812