Mantelzorg is zorgen voor een ander

 

Zorgen voor een ander
Zorgt u voor een naaste en is die zorg intensief en langdurig? Dan verleent u mantelzorg.
Odion is een alliantiepartner van Centrum Mantelzorg. Centrum Mantelzorg is hét centrum voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in Zaanstreek en Waterland. 
Met deze samenwerking wil Odion nog beter in spelen op de behoeften van mantelzorgers. Op mantelzorgers wordt in deze tijd een steeds groter beroep gedaan. Odion wil graag al onze mantelzorgers attenderen op het CMZ, zodat zij gebruik kunnen maken van advies, ondersteuning en informatie. Zij hebben er recht op!

Wat biedt Centrum Mantelzorg?
Aanbod voor mantelzorgers: Persoonlijke gesprekken, informatie en advies, regelen van zorg en voorzieningen, inzet van een vrijwilliger, lotgenotencontact, cursussen, en jaarlijks de Dag van de Mantelzorg. Drie keer per jaar geven zij een nieuwsbrief uit.

Aanbod voor professionals: kennis en voorlichting over mantelzorgproblematiek. Ketenpartner in de ondersteuning van specifieke groepen mantelzorgers. Door het bundelen van kennis en ervaring wordt de kwaliteit van de ondersteuning aan mantelzorgers verbeterd.

Aanbod voor vrijwilligers: De vrijwilligers van Centrum Mantelzorg worden ingezet bij mensen thuis die zorg nodig hebben zodat de mantelzorger enigszins ontlast wordt. Vrijwilligers volgen een basisopleiding en kunnen regelmatig bijeenkomsten bezoeken en cursussen volgen.

Een specifiek onderdeel binnen Centrum Mantelzorg is VPTZ. Vrijwilligers van de V (Vrijwilligers) P (Palliatieve) T (Terminale) Z(Zorg) staan iemand thuis bij in de laatste levensfase. Zij bieden ondersteuning aan de terminale patiënt en diens naaste omgeving.

Meer informatie over Centrum Mantelzorg vindt u op hun website www.centrummantelzorg.nl. Activiteiten zijn ook te volgen via facebook of facebook voor jonge mantelzorgers.


Veranderingen bij Centrum Mantelzorg
Odion maakt deel uit van Centrum Mantelzorg in de gemeente Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer en Purmerend. Per 1 januari 2014 is in de gemeente Zaanstad bijna alle hulp- en dienstverlening ondergebracht in Sociale Wijkteams. Ook in andere gemeenten wordt steeds meer wijkgericht gewerkt. Dit heeft gevolgen voor het ondersteuningsaanbod van Centrum Mantelzorg. Hieronder worden de wijzigingen per gemeente genoemd. 

Zaanstad
Vanaf 1 januari 2014 kunnen Zaanse mantelzorgers voor ondersteuning terecht bij het Sociale Wijkteam in hun eigen wijk: dichtbij, laagdrempelig en op maat.  Consulenten van Centrum Mantelzorg en haar alliantiepartners werken nu als generalistisch sociaal werker in vijf sociale wijkteams en zij zullen mantelzorgondersteunende activiteiten opzetten.
De contactpersoon hiervoor is Anja Burger. Het centrale adres van Centrum Mantelzorg is voortaan Emmakade 4  in Purmerend.

Oostzaan en Landsmeer
In deze gemeenten blijft Centrum Mantelzorg de mantelzorgondersteuning uitvoeren, in Landsmeer is zelfs uitbreiding gerealiseerd. Petra Viereck volgt Anja Burger op als mantelzorgconsulent in deze gemeenten. U kunt (zwaarbelaste) mantelzorgers naar haar verwijzen voor ondersteuning en vrijwilligersinzet. Ook het mentorwerk (voorheen onderdeel SMD) valt nu onder haar verantwoordelijkheid.
Adres Oostzaan: De Bieb Oostzaan/gemeentehuis, Kerkbuurt 6. Tel.nr.: 0299-439279.
Adres Landsmeer: Middelpunt - Ds M.L. Kingstraat 2. Tel.nr.: 020-4877124.

Purmerend
Hier blijft Centrum Mantelzorg, samen met het WMO-loket van Purmerend, verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning.
Petra Viereck coördineert de vrijwilligersinzet en is tevens mantelzorgmakelaar.
Adres: Emmakade 4, Purmerend. Tel.nr.: 0299-439279.

VPTZ in regio Zaanstreek-Waterland
VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg. Voor deze afdeling verandert niets. Wendy Sas blijft hier verantwoordelijk voor het inzetten van vrijwilligers in de thuissituatie ter ondersteuning van mensen in de palliatieve of terminale fase en hun mantelzorgers.
Adres: Emmakade 4, Purmerend. Tel.nr.: 0299-439279.

Hieronder vindt u alle contactgegevens van Centrum Mantelzorg, VPTZ en de Zaanse sociale wijkteams:
1. Overzicht Centrum Mantelzorg
2. Overzicht sociale wijkteams Zaanstad en contactpersonen mantelzorg

Meer informatie over de sociale wijkteams Zaanstad zie de website www.swtzaanstad.nl.

afbeeldingen/CMlogo