Klachten en privacy goed geregeld

Niet tevreden?
We spannen ons altijd in zo goed mogelijke zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten via info@odion.nl  Uw reactie wordt verzonden naar het secretariaat van Odion waar het in behandeling wordt genomen. U kunt ook een brief sturen t.a.v. het directiesecretariaat.

Klachtenregeling 

Een klacht probeert Odion in de directe kring van de cliënt op te lossen. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt. Wanneer dit niet lukt, kijkt de teamleider mee. Als de cliënt extra ondersteuning wil, kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. De meeste klachten zijn hiermee opgelost. Komt u zo niet tot een oplossing dan kunt u uw klacht indienen via klachten@odion.nl of schriftelijk via dit formulier. Odion is voor de onafhankelijke behandeling van uw klacht aangesloten bij een externe klachtencommissie van Facit. 

Privacy
We gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Elk dossier, zowel de digitale als de papieren versie, is goed beveiligd en kunt u ten allen tijde inzien. Alle medewerkers die de ondersteuning bieden en hiertoe gemachtigd zijn, hebben ook toegang tot het dossier, via een beveiligd gedeelte op intranet. Als iemand van buiten Odion informatie opvraagt, vragen we eerst toestemming aan u. Wij respecteren ieders privacy.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u via Odion informatie opvragen. 

 

Odion
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
Postbus 138 
1440 AC Purmerend
Telefoon: 0299 412 812