Buurtcirkels een succes

De Buurtcirkels van de sociale wijkteams in de Zaanstad zijn succesvol! De mensen die met elkaar de Buurtcirkels vormen, vinden het gezellig om activiteiten met elkaar te ondernemen. Daarbij vinden zij het waardevol om iets voor een ander te doen.

Want wat voelt het fijn om een ander te helpen met het uitpakken van verhuisdozen die al jaren in een hoek staan en wat voelt het nuttig om een tuintje van een Buurtcirkelgenoot netjes te maken.

Het sociale wijkteam in West Oude Haven hield op 8 mei een bijeenkomst voor een nieuwe Buurtcirkel. Dit wordt de derde Buurtcirkel van de ROL-teams. (samenwerking tussen Leviaan, Odion en Leger des Heils).

Een Buurtcirkel is een groep kwetsbare mensen uit de wijk die elkaar regelmatig ontmoet onder begeleiding van een vrijwilliger. Zij bepalen met elkaar wanneer en waar zij afspreken en geven gezamenlijk invulling aan de Buurtcirkel. Veel Buurtcirkels koken en eten samen. Na verloop van tijd groeien de contacten en wordt er onderling vaker afgesproken.

De Buurtcirkelcoach, een professional, volgt het groepsproces langs de zijlijn en stapt af en toe in de cirkel. Ook heeft de coach individuele contacten met de deelnemers om af te stemmen wat de Buurtcirkel kan beteken voor diegene. Maar ook andersom: wat kan een deelnemer voor de Buurtcirkel betekenen? Die wederkerigheid is belangrijk. Iedereen kan iets voor een ander betekenen want iedereen is wel ergens goed in.

 
De Buurtcirkel in het kort: (voor deelnemers)

- Je woont zelfstandig (met of zonder ondersteuning).
- Je kunt bij elkaar terecht voor vragen en problemen.
- Je helpt elkaar. Zo heb je minder professionele ondersteuning nodig.
- Je zet je eigen talenten en vaardigheden in.
- Je ontmoet veel nieuwe buurtgenoten en kunt samen leuke dingen doen.

 
De Buurtcirkel is een concept uit Engeland dat Pameijer heeft overgebracht naar Nederland. 
Er zijn zo’n 50 Buurtcirkels actief in Nederland.

afbeeldingen/Nieuws/2018/buurtcirkelwandelen