Nieuw cliëntendossier

Op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector staat een artikel over het nieuwe elektronische cliëntendossier (ECD) van Odion. Het Kennisplein maakt zich hard om kennis en ervaring uit de gehandicaptensector uit te wisselen. In het artikel delen Odion medewerkers Gerdien Rebel en Jolene van Duin hun ervaringen.

We zien dat mensen enthousiast worden van datgene wat we binnen Odion met elkaar ontwikkeld hebben en er ook echt graag mee aan de slag willen.
We horen onze medewerkers trots vertellen "Ja, ik heb meegeholpen met het maken van het ECD".

We hebben iets gemaakt dat aan de gestelde uitgangspunten voldoet, veel eenvoudiger, gemakkelijker en gebruiksvriendelijker is, er mooier uitziet en breed gedragen wordt.
En we zijn er trots op dat we, datgene wat we voor ogen hadden: "op de bank met de iPad", in werkelijkheid ook echt zien gebeuren."

Hier kunt u het artikel en het interview met Jolene van Duin en Gerdien Rebel lezen.

 

 

 

afbeeldingen/Nieuws/2017/onsplan