Privacy

Privacy
Odion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Voor onze dienstverlening verzamelen, gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens van onze cliënten. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Dit privacyreglement is van toepassing binnen Odion en heeft betrekking op de verwerkingen van gegevens van cliënten of andere betrokkenen van Odion. Dit reglement is van toepassing op zowel  papieren als elektronische verwerking van gegevens.

Privacyverklaring

Privacyreglement