Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht stellen zich aan u voor. Voor contact met de raden kunt u mailen naar t.blokdijk@odion.nl

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties

De heer mr. H.J.M. Steen
MHA

Raad van Bestuur •    Arbiter scheidsgerecht voor de gezondheidszorg
•    Lid klachtencommissie Volkshuisvesting Purmerend
•    Odibaan,  bestuurder
•    Klachtencommissie Esdégé-Reigersdaal, voorzitter
•    voorzitter Alliantie M3
•    voorzitter directeuren overleg Zaanstreek-Waterland

 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
De heer H.G. Ouwerkerk Lid Raad van Toezicht
•    Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alliade te Heerenveen
•    Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IJsterk te Amsterdam
•    Lid van het bestuur van de stichting  Waterheuvel te Amsterdam
Dhr. G. v.d. Nieuwendijk Lid Raad van Toezicht
v.a. mei 2014
•    Management Consultant - Financial Services Strategic Consulting - KPMG Advisory
Mw. A. Gamri Lid Raad van Toezicht
v.a. mei 2014
•    Directeur wijkverpleging Allerzorg, thuiszorginstelling
•    Vrouwen binnen de PvdA ; voorzitter ViP ( landelijke denktank positie vrouwen)
•    Iraq Sustainable Democracy Project (ISDP)
•    Assyrie Council of EU ( NGO )
De heer J.R. Steketee

Vz Raad van Toezicht

•    Bestuursadviseur Cordaan
De heer drs. P.A.M. Saelman Lid Raad van Toezicht