Sociaal wijkteam; kom gerust binnen

VACATURES; Sociaal wijkteam zoekt VRIJWILLIGERS voor:

Drie sociale wijkteams
Leviaan, Odion en Leger des Heils (ROL) runnen per januari 2015 drie sociale wijkteams in de gemeente Zaanstad.
U bent bij ons welkom in de volgende wijken:

  • Sociaal Wijkteam Zaandam Noord Kogerveld
  • Sociaal Wijkteam Zaandam West Oude Haven
  • Sociaal Wijkteam Wormerveer

Eén huishouden, één plan en één regisseur
Bij het sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen. Het sociaal wijkteam gaat uit van de eigen kracht, mogelijkheden en netwerken van inwoners en biedt ondersteuning dichtbij, integraal en op maat. Het team werkt voor ieder huishouden met één plan en één regisseur. De meeste hulpvragen van mensen die nu bij de huidige sociale wijkteams komen, hebben betrekking op schuldenproblematiek, eenzaamheid, huisvesting en huiselijk geweld.

Ruime ervaring
De organisaties hebben gezamenlijk ruime ervaring in het bieden van ondersteuning en begeleiding op alle leefgebieden, zoals schuldenproblematiek, werk en participatie, begeleid wonen, jeugd en gezinsrelaties, jeugdoverlast, geestelijke gezondheidszorg en verslaving, huishoudelijke hulp, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Ze beschikken daarmee over de benodigde expertise voor de ontwikkeling van een efficiënt en effectief sociaal wijkteam, waar de burger terecht kan met vragen en suggesties op alle voor hen relevante leefgebieden.

Onze droom
Met de burger, zijn of haar netwerk en de wijk werken we naar een sociale en zelfredzame wijk, waar iedereen in zijn kracht staat en elkaar weet te vinden. Lees hier voor onze gehele visie en ambitie van de sociale wijkteams.

Adressen:

Sociaal Wijkteam Zaandam Noord Kogerveld
088 - 2001072 / Drielse Wetering 49, Zaandam (de Bovenkruier)

Sociaal Wijkteam Zaandam West Oude Haven
088 – 2001116 / Nova Zembla 2, Zaandam

Sociaal Wijkteam Wormerveer
088 – 2001117 /Marktplein 3, Wormerveer (de Lorzie)

U kunt ook de websites bezoeken van de verschillende wijkteams op www.swtzaanstad.nl

afbeeldingen/Logos/SWT_logo_1_scherm_algemeen