Van strategie tot jaarrekening

Odion op weg naar 2018, blijvend aanwezig en nabij
Het nadenken over beleid voor de komende jaren is best lastig in een tijd dat de omgeving van Odion volop in beweging is. Een aantal uitgangspunten zijn inmiddels op papier gezet, als bestuurlijk kader voor de komende tijd. In de notitie passeren veel zaken de revue. Over dat kader gaat bestuurder Henk Steen graag in gesprek met alle mensen die bij Odion betrokken zijn. Om beelden uit te wisselen, ideeën te vernemen en vragen te beantwoorden. Dat gebeurt o.a. in gesprekken met cliënten, Ondernemingsraad, de Centrale MedezeggenschapsRaad en de Raad van Toezicht. Ten behoeve van het gesprek met medewerkers worden ‘Rondjes Odion’ georganiseerd. Rondjes Odion zijn interactieve gesprekken met bestuurder en medewerkers. De notitie is voorzien van ‘samenvattingen’. Odion op weg naar 2018

Strategie 2015 - 2018
De strategiekaart van 2015 - 2018 kunt u hier inzien.

Jaarverslag Odion 2015
Als zorgorganisatie wordt de stichting Odion voornamelijk gefinancierd vanuit publieke middelen. Daardoor zijn wij verplicht om ieder jaar een jaaroverzicht te publiceren, zodat inzichtelijk wordt waar deze middelen aan besteed zijn. Dat sluit goed aan bij het streven van Odion om een zo transparant mogelijke organisatie te zijn.
Jaardocument 2016
Jaarrekening 2016

Op www.jaarverslagenzorg.nl vindt u de verslagen van de afgelopen jaren.

Organogram
Het organisatieschema geeft een overzicht van de verschillende clusters, afdelingen en functies binnen Odion. Klik hier voor het organogram.

Sfeerbeelden/Content/sfeer_9746