Danny en Odion

Ik zie dat de begeleiding veel ervaring heeft


Derde Buurtcirkel

Op dinsdag 8 mei is er een informatiebijeenkomst over de derde Buurtcirkel van de Sociale Wijkteams in de Zaanstad. Binnen deze Wijkteams werkt Odion samen met Leviaan en het Leger des Heils. Deze derde Buurtcirkel wordt gestart in West Oude Haven.

Themadag oudere cliënt

Op 11 april kwamen ruim 30 Odion-collega's samen op het Service Bureau voor de themadag 'begeleiden van de ouder wordende cliënt'. Het programma bestond uit lezingen en workshops en werd enthousiast ontvangen. 'Collega's zijn geïnspireerd en zien nieuwe kansen', aldus Marjan Ooms (regio ondersteuner).

In gespek met ouders

Als je als begeleider te maken hebt met ouders, is het soms moeilijk een rustig moment te vinden om te praten over de samenwerking. Wat er speelt rondom de cliënt heeft dan vaak eerste prioriteit. Vandaar organiseert Odion een bijeenkomst voor ouders/contactpersonen op 19 april en 28 mei bij de Rijper Eilanden.

 

Leerwerkbedrijf De Visafslag

Het toeristenseizoen is weer gestart

Hier vindt u ons